Dennenorchis

Goodyera repens

Habitat: 

Dennenorchis is gebonden aan naaldenhumus en de moslaag in naaldhoutbossen waardoor de soort in Vlaanderen een buitenbeentje vormt. Het is een soort van iets vochtige standplaatsen, waar ze uitsluitend in de bovenste laag van goed doorluchte bodems leeft. Het is een circumpolaire soort, die ook in Noord-Amerika wijdverspreid is. Bij ons is het een neofyt, die het begin van de twintigste eeuw verschenen is in Wallonië (DEVILLERS et al. 1990). Waarschijnlijk is ze ooit meegekomen met plantgoed van dennen en heeft ze zich in België vervolgens gevestigd in oude, licht doorlatende dennenbossen. De eerste melding in België dateert van 1902 (Wépion, prov. Namen (LETEN 1989). In Wallonië komt ze lokaal in een aantal naaldhoutbossen voor. Gezien de specifieke biotoopeisen is dennenorchis in Vlaanderen nooit veel aangetroffen en is het ook nu nog een uiterst zeldzame soort, in tegenstelling tot de situatie in Wallonië, waar ze zich uitbreidt. Daartegenover staat dat ze in de milieus waar ze wordt aangetroffen lange tijd kan standhouden en mogelijk zelfs nieuwe, naburige en gelijkaardige standplaatsen koloniseren.