Bostulp

Tulipa sylvestris

Habitat: 

Bostulp wordt vrijwel steeds aangetroffen in sterk antropogeen beïnvloede milieus: in kasteelparken, op vestingen, op dijken, soms ook in beekvalleien. Vrijwel al die standplaatsen wijzen op opzettelijke aanplanting in het verleden. Aangenomen wordt dat de soort nadien zeer lang kan standhouden. In ongunstige omstandigheden, zoals sterke concurrentie, overleeft ze zuiver vegetatief. In optimale omstandigheden, in halfschaduw en op enigszins kalkrijke grond (steenpuin) bloeit de plant veel beter.