Bosdroogbloem

Gnaphalium sylvaticum

Habitat: 

Bosdroogbloem groeit meestal in een bosomgeving, op open plekken, langs wegkanten en bosranden, in jonge dennenaanplanten, maar ook op droge, warme wegbermen, in beboste ontgonnen heidegebieden, op braakliggende terreinen. De soort staat vooral in zand-, maar ook op leembodems.