Borstelbies

Isolepis setacea

Habitat: 

Zandblauwtje is een pionier op open, zandige terreinen op droge, voedselarme, kalkarme bodems. De soort groeit vaak samen met buntgras en zandzegge op licht stuivende zandgronden. Als de vegetatie zich sluit, verdwijnt zandblauwtje. In de kustduinen groeit de soort vooral op plaatsen waar het duinzand aan de oppervlakte licht ontkalkt is.