Bittere wilg

Salix purpurea

Habitat: 

Bittere wilg is een bijzonder vormenrijke soort, waarbij de natuurlijke variatie nog versterkt wordt door talrijke cultuurvariëteiten en kruisingen die gekweekt werden voor de mandenmakerij. Van nature komt bij ons vermoedelijk alleen de ondersoort lambertiana voor. De ondersoort purpurea is echter zeker sinds de negentiende eeuw sterk verspreid als mandenmakerswilg en ook de kruising met katwilg wordt zeer vaak in de literatuur genoemd. De talrijke overgangsvormen tussen de drie taxa maken de determinatie extra moeilijk. Daarnaast is er verwarring mogelijk met de zeer zeldzame Salix x forbyana, vermoedelijk een kruising tussen bittere wilg, katwilg en grauwe wilg, die echter maar van één plaats in Vlaanderen bekend is (Scheldedijk te Hingene). Bittere wilg is een kalkminnende soort en is daardoor van nature zeldzaam in Vlaanderen. De meest natuurlijke standplaats is te vinden op de grindbedden van de Maas. Langs andere rivieren is het vaak onduidelijk of de soort er van nature voorkomt. Mogelijk is bittere wilg op een aantal plaatsen aangevoerd met kalksteenblokken, verwerkt in de oeverbeschoeiing. Op een aantal plaatsen langs de Schelde zijn bittere wilgen aangetroffen langs gedeelten zonder oeverbeschoeiing (Oude Schelde, Bornem) of op plaatsen waar de soort al sinds meer dan 100 jaar bekend is (Heusden). Hier en daar groeit bittere wilg in moerasbosjes waar moeraskalk aanwezig is. Ook dat zijn mogelijk natuurlijke vindplaatsen. Veruit de meeste bittere wilgen zijn echter relicten van voormalige griendcultuur.