Bitter barbarakruid

Barbarea intermedia

Habitat: 

De biotoopvoorkeur van bitter barbarakruid in Vlaanderen is weinig bekend. WEEDA et al. (1987) vermeldt voor Nederland vooral veen- en kleibodems. Ook in Vlaanderen mogen we aannemen dat de soort vooral op alluviale klei groeit en dat ze vochtafhankelijk is. Overigens verdienen de milieuvereisten van de soort meer aandacht. De best bekende Vlaamse standplaats van bitter barbarakruid bevindt zich langs de Grens- maas. Daar komen drie verschillende soorten barbarakruid voor, die qua standplaats netjes van elkaar gescheiden zijn. Bitter barbarakruid staat er massaal (duizenden exemplaren) in het mooiste schraalgrasland van de Maasvallei, te Meeswijk, temidden van een interessante begroeiing met steenhoornbloem, viltganzerik, gewone reigersbek, vroegeling, zandhoornbloem, zandmuur enz.