Beklierde duizendknoop

Polygonum lapathifolium

Habitat: 

Veelal in het gezelschap van andere duizendknopen, wordt beklierde duizendknoop aangetroffen in allerlei voedselrijke, natte tot vochtige ruigten, van oeverzones langs rivieren en kanalen tot hakvruchtakkers en ruderale resthoekjes. Het is een typische pionierssoort, die zich explosief kan ontwikkelen na recent grondverzet (bv. in pas ingezaaide wegbermen), op terreinen waar afgegraven grond is gestockeerd of op droogvallende oevers. De soort wordt dikwijls opgesplitst in meerdere ondersoorten (vaak met overgangsvormen), elk met eigen, min of meer sterk uitgesproken milieu-eisen, wat een succesvolle vestiging in een brede waaier aan biotopen mogelijk maakt. Hier wordt met die ondersoorten verder geen rekening gehouden omdat ze tijdens de beide karteerperioden onvoldoende onderscheiden werden.