Akkerogentroost

Odontites vernus subsp. vernus

Beschrijving: 

Akkerogentroost is een ondersoort van de Rode ogentroost. Deze zeer zeldzame ondersoort is enkel bovenaan vertakt. De zijtakken staan onder een scherpe hoek (meestal 30° of minderen hoogstens 45°) schuin omhoog. Deze soort is zeldzaam op zonnige, open plaatsen op matig voedselarme, vochtige en kalkrijke grond (krijt, leem en zandige klei) op graanakkers en akkerranden. Akkerogentroost is een halfparasiet, die woekert op de wortels van grassen en cypergrassen.