Akkerdravik

Bromus arvensis

Habitat: 

Akkerdravik is een soort van graanakkers op kalkrijke grond. In dat milieu is akkerdravik recent echter niet meer gevonden. Alle waarnemingen van akkerdravik in Vlaanderen tijdens de tweede karteringsperiode betreffen adventiefvondsten.