Aangebrande orchis

Orchis ustulata

Habitat: 

Aangebrande orchis heeft een voorkeur voor ongestoorde, kortgrazige kalkgraslanden, maar groeit ook op open, droge plekken. Lokaal kan de soort in lichtrijke bossen en bosranden voorkomen, maar veel beschaduwing verdraagt ze niet.