Zomerverblijven voor vleermuizen

Zomerverblijven voor vleermuizen

Vleermuizen hebben in de voortplantingsperiode droge en relatief warme verblijfplaatsen nodig. Afhankelijk van de soort kunnen dat zolders, woningen, holle bomen of in Zuid-Europa ook grotten zijn. Daarnaast zijn geschikte jachtgebieden om op insecten te jagen.
Soms is aangepast beheer nodig, veel dreven bevatten holle bomen, maar die vormen tegelijkertijd soms ook een gevaar. Gebouwen worden hoe langer hoe meer afgesloten, en nestkasten zijn niet steeds een goed alternatief.

Vleermuiskasten worden vaak gemakkelijk opgehangen als mitigatie of compensatiemaatregel bij bv. kappingen van koloniebomen. Uit onderzoek blijkt dat je niet ‘zomaar’...