Werknemers voelen zich beter in hun vel in een groene omgeving

Werknemers zijn minder ziek in een groene werkomgeving. Investeren in biodiversiteit op het bedrijfsterrein bespaart bedrijven dan ook geld, tijd en energie.

In Nederland en België waren de werknemers in 2016 respectievelijk 8,5 en 12 dagen afwezig door ziekte. Nederland en België horen daarmee bij de landen met het hoogste ziekteverzuim in Europa. Het ziekteverzuim bij werknemers kost bedrijven handen vol geld, tijd en energie. Er zijn de kosten van het gewaarborgd loon, bedrijven moeten op zoek naar vervanging, werk blijft liggen, de uitvoering en opvolging van het werk verloopt niet zoals het hoort, klanten kunnen niet terecht bij hun vertrouwde contact, collega’s moeten er extra werk bijnemen …

Stress is een van de belangrijkste rekenen waarom mensen afwezig zijn op het werk. Hoewel groen de oorzaken van die stress niet wegneemt, kan het de effecten ervan wel verzachten. Mensen voelen zich immers beter in hun vel in een groene omgeving. Alleen maar door het raam uitkijken op natuurlijk groen vermindert stress. Bovendien nodigt een groene werkomgeving uit om buiten te gaan wandelen, joggen of bewegen. Daardoor kunnen de werknemers niet alleen hun gedachten verzetten, maar worden of blijven ze ook fitter, zowel fysiek als mentaal. En van fittere mensen weten we dat zij minder snel ziek worden.