Waaraan herken ik een boom- of struiksoort?

Bij een aantal bomen en struiken is vaak één kenmerk genoeg om te weten welke soort het betreft. Ruwe berk is zo een voorbeeld. Zomer of winter, van ver of van dichtbij, zijn witte schors is altijd zeer herkenbaar. Als je goed geoefend bent, zal dit ook opgaan voor een groot aantal andere soorten. Maar meestal zal het een combinatie zijn van meerdere kenmerken, die zullen leiden tot de bepaling van de soort in kwestie.

  • bladeren of naalden: het zomerkenmerk bij uitstek. Kijk naar de vorm van het blad en van de nerven, de bladrand, de lengte van het steeltje, de bladtop of eventuele beharing. In geval van naalden kijk je naar de breedte van de naald, de top, de manier hoe ze ingeplant zijn op de twijg, eventuele patronen en kleurverschillen aan de onderkant van de naalden, ...
  • schors en knoppen: in de winter kun je immers niet rekenen op de bladeren (behalve bij wintergroene naaldbomen). Een schat aan informatie eens je deze kenmerken onder de knie hebt! Ook in de zomer komt dit in twijfelgevallen van pas. - in het voorjaar de bloemen, in het najaar de vruchten
  • het silhouet van de boom (van op een afstand)
  • de structuur van de takken
  • de groeiplaats: de ondergrond en de vochthuishouding vertellen je ook een en ander over te verwachten soorten. Zo moet je geen beuk gaan verwachten op kletsnatte rivieroevers
  • het bladstrooisel op de grond: eiken- of beukenbladeren blijven langer dan een groeiseizoen liggen, dus ook een handig kenmerk in bladloze winterperiodes

Gebruik ook zeker andere zintuigen:

  • ruiken aan gekneusde twijgen, knoppen of naalden. De gekneusde naalden van Douglasspar ruiken bijvoorbeeld naar citrusvruchten, terwijl de twijgen van Amerikaanse vogelkers een doordringende amandelgeur kennen.
  • voelen: staan er haartjes op twijgen of bladeren, die je misschien met het blote oog niet hebt opgemerkt?
  • proeven voor de liefhebbers. In dat geval is het wel aan te raden al te weten welke soort je in je mond stopt... Voor de uitgebreide beschrijvingen van soorten, kun je terecht op http://bomenwijzer.be

Test eens uw parate soortenkennis!