Voordelen van biodiversiteit op bedrijventerreinen

Investeren in biodiversiteit op en rond hun terreinen kan bedrijven een waaier aan voordelen opleveren. We onderscheiden voordelen van economische aard, voordelen die het imago ondersteunen en voordelen op het vlak van (leef- en werk)omgeving. Deze indeling is enigszins arbitrair. Zo is elk voordeel immers in meer of mindere mate economisch en zijn de voordelen op het vlak van (leef- en werk)omgeving ook positief voor het imago van de betrokken bedrijven.