Verpleging in de vestigingsfase: de handen uit de mouwen! (QD)

Wat en hoeveel werk moet ik juist verrichten tijdens de vestigingsfase?
Werk eerst in de kloemp zelf. Beperk je tot 30 à 50 plantjes per kloemp. Je kijkt of de topscheut voldoende vrij staat. En dit doe je regelmatig.
Grassen zijn meestal geen probleem.
Bramen, grote varens of andere houtige gewassen kunnen wel eens hinderlijk worden. Breek, knik, knip of trek uit de grond waar nodig. Niet de hele kloemp ‘opkuisen’, enkel rondom de selectie van 30 tot 50 plantjes.

Kijk ten slotte net buiten de kloemp naar mogelijke lichtvreters. Beeld je de zonnebaan even in. Je controleert nu of in dat boogje van zuidoost naar zuidwest grote, schaduw werpende bomen en struiken staan. Die maak je een kopje kleiner.

Een kostenefficiënte verplegingsrondgang door 1 persoon resulteert zo in ongeveer 20 minuutjes werk per kloemp. Of anders gezegd, maximum 10 tot 15 uur werk per hectare.

Verpleging van de kloempen: de handen uit de mouwen!

De verpleging is er op gericht de jonge zaailingen veilig te loodsen naar de kwalificeringsfase. Concreet stel je de groei veilig door concurrerende vegetatie op een veilige afstand te houden. Bramen bijvoorbeeld kunnen weelderig tieren en daarbij verjonging krom trekken of doen afsterven.

De verpleging begint in een eerste stap met werken binnen de kloemp. Je beschouwt steeds maximum 30 tot 50 exemplaren per kloemp. Je kijkt of de topscheut voldoende vrij staat. En dit doe je minstens jaarlijks, tot dat de boompjes boven de concurrerende vegetatie zijn uitgegroeid.
Breek, knik, knip of trek uit de grond waar nodig. Niet de hele kloemp ‘opkuisen’, enkel rondom de selectie van 30 tot 50 plantjes.

Kijk in een tweede stap net buiten de kloemp naar mogelijke lichtvreters. In een boogje van zuidoost naar zuidwest maak je schaduw werpende bomen en struiken een kopje kleiner.

Een kostenefficiënte verplegingsrondgang door 1 persoon resulteert zo in ongeveer 20 minuutjes werk per kloemp. Of anders gezegd, maximum 10 tot 15 uur werk per hectare.