Verpleging in de kwalificeringsfase (QD)

Waarom verplegen?

In een van de vorige pagina's werden reeds de drijfveren aangehaald om verpleging uit voeren: het op peil houden of verbeteren van de

  • toegankelijkheid
  • houtkwaliteit
  • menging
  • stabiliteit

In het traditionele bosbeheer met gelijkjarige aanplantingen werden deze zaken vlaktegewijs bekeken. Dit betekende een verwijdering van storende elementen (ongewenste boomsoort, slecht gevormde wolf, ...) over de gehele bestandsoppervlakte. In het moderne boomgericht bosbeheer, zoals QD, werken we steeds op het niveau van één boom of een groepje bomen. Hierbij wordt dus steeds selectief en pleksgewijs ingegrepen. Voornaamste reden: tijdswinst en je verkrijgt sneller een gevarieerd bosbeeld.

Tijdsbesteding per ha

Alles samen kun je je in de kwalificeringsfase verwachten aan een investering van 4 tot 22 uur per hectare (i.e. inclusief het aanduiden van de opties).

Het kan ook zijn dat je helemaal niks hoeft te doen. Dit is als blijkt uit observatie dat de opties zich prima verder kunnen ontwikkelen zonder interventie. 

Overgang naar de dimensioneringsfase

Tot aan het omslagpunt ligt de focus tijdens de kwalificeringsfase op het vitaal houden van de goedgevormde (super)vitale opties en het instand houden van een gewenste soortenmenging en hoogte-diameterverhouding van de opstand. Niet meer dan dat.

De zaken veranderen wanneer we het omslagpunt voorbij zijn: opties worden toekomstbomen, dichtstand maakt plaats voor dunning en fors uitgroeiende kronen van kwaliteitsbomen. Het startschot van de dimensioneringsfase is gegeven...

Jungbestandspflege - kleiner Eingriff, grosse Wirkung

Deze editie van het tijdschrift LWF - Aktuell zet het thema verpleging van jonge bosbestanden in de verf. Met ondermeer volgende artikels:

  • Toepassing van verplegingsmethode in versnipperd bos met grove den, els, eik en wat lork, kers,… Bij deze methode wordt gestart van een
  • ...
PDF-pictogram Download (1.92 MB)

Kultur- und Jungwuchspflege

Het artikel schets een beeld van wanneer verpleging zinvol en noodzakelijk is. Met duidelijke doelstellingen en richtinggevende instructies (per boomsoort) kom je te weten hoe je best de maatregelen uitvoert in jong bos.

PDF-pictogram Download (10.8 MB)

Concepts de soins à la jeune forêt avec rationalisation biologique

In dit artikel wordt toegelicht wat de beheerder wel en beter niet kan overlaten aan de natuurlijke processen in jong bos (dichtstand, natuurlijke stamreiniging, concurrentiestrijd) om een gediversifieerd en (hout)waardevol bosbestand te verkrijgen. In tegenstellign tot de dure, vlaktegewijze...

PDF-pictogram Download (1.68 MB)

H/D-waarde en sneeuwschade bij berk en grove den

Duits onderzoek (FVA, Baden-Württemberg) naar sneeuwschade bij jonge berken- en grove dennenopstanden. Voor beide boomsoorten werd vastgesteld dat hoe hoger de H/D-verhouding (= boomhoogte/diameter op borsthoogte), hoe groter de kans op sneeuwschade. Anders gezegd: hoge en smalle boompjes hebben...

logo interreg