Verhoogt de vastgoedwaarde

Investeren in biodiversiteit maakt bedrijventerreinen aantrekkelijker en verhoogt de waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen.

De buitenruimte van een bedrijventerrein bepaalt mee het uitzicht en de aantrekkingskracht van een bedrijventerrein. Een bedrijventerrein met een verhaal dat er bovendien ook nog eens goed uitziet, zal minder last hebben van leegstand en verloedering. Het is dus belangrijk om een bedrijventerrein in topconditie te houden. Leegstand en verloedering zijn moeilijk terug te draaien en maken bedrijfsgebouwen en -terreinen minder waard en daardoor moeilijker te verkopen of te verhuren. En dat betekent minder inkomsten voor de gemeente en kapitaalsvernietiging voor de eigenaars van de gebouwen en terreinen. Investeren in biodiversiteit op een bedrijfsterrein helpt om een terrein leven in te blazen en betekenis mee tegen. De buitenruimte vervult dan een belangrijke functie en is niet langer ‘verloren ruimte’. Net zoals woningen meer waard zijn wanneer ze in een groene omgeving liggen, geldt ook dat het vastgoed meer waard is op een groen dan op een grijs bedrijventerrein.