Verboden in bos

Bosbescherming: verbodsbepalingen in bossen

Om onze bossen te beschermen voert het Bosdecreet een reeks verbodsbepalingen in.

Onthoud dat quasi alle activiteiten in bossen verboden zijn, zeker activiteiten die de rust verstoren! Afval achterlaten in bossen is verboden (ook snoeiafval dat niet afkomstig is uit het bos na exploitatie zoals bv. gemaaid gras of snoeiafval van een haag die geschoren werd). Het beschadigen of verwijderen van de bodem, de strooisel-, kruid-, of boomlaag is uit den boze, het kappen van bomen mag niet, het snoeien van bomen is ook niet toegelaten in bossen,....

Tenzij je er de toestemming van ANB (en uiteraard de eigenaar/beheerder) voor krijgt. Die toestemming van ANB wordt gegeven via een machtiging of via een goedgekeurd beheerplan.

Alle verbodsbepalingen kan je nalezen in art. 20, 96, 97 en 99 van het Bosdecreet.

Machtiging of beheerplan: toestemming om activiteiten in bossen uit te voeren

Enkel de activiteiten of handelingen die opgenomen zijn in een goedgekeurd beheerplan of waarvoor een machtiging bij het ANB en toestemming van de eigenaar bekomen is, mogen uitgevoerd worden in bossen.

Onthoud dus dat je voor (bijna) elke activiteit - zeker het kappen van bomen - in bossen een machtiging (= toestemming/vergunning voor activiteiten in bossen) nodig hebt van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) of dat de activiteit in het goedgekeurde beheerplan moet opgenomen zijn. Je vraagt uiteraard ook de toestemming aan de eigenaar of beheerder vooraleer je aan de slag gaat.

Meer informatie over beheerplannen lees je via https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan.