Tractor, éénassige trekker en andere machines

Het grotere materiaal
Mobiele machines

Tractoren, éénassige trekkers, boslieren, maai- en hooimachines, het moderne natuurbeheer maakt steeds meer gebruik van grotere machines. Maar welke machine zet je best in voor welke taak en hoe kan je bodemschade vermijden? Kennis over deze machines is essentieel om goede beheerkeuzes te maken.