Test jezelf!

Vraag je jezelf wel eens af hoe goed je kennis over natuur en natuurbeheer is? Op deze pagina verzamelen we alle testen die op ecopedia te vinden zijn. Als je inlogt, wordt je resultaat bijgehouden, maar je kan de testen ook anoniem doen.

 

Soorten herkennen

Ken je onze bomen en struiken?

Bomen en struiken in de winter herkennen is wat lastiger, er zijn geen blaadjes. Doe de test!

Ken je de soorten die moeten gekend zijn voor het examen voor boswachter?

Natuurbeheer

Om graslanden goed te beheren, is het herkennen van graslandfases belangrijk. Die fases kan je gebruiken om na te gaan hoe ver je nog van je natuurbeheerdoelstellingen verwijderd bent. Ken jij de fases?

Bossen kunnen op verschillende manieren worden beheer, een van de beheerstrategieën is de QD-methode. Daarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kostenefficiëntie waardoor tegelijk niet-economische functies mee worden vervuld en niet-economische ecosysteemdiensten worden geleverd. Maar wat weet jij van QD?

Beleid

Het Vlaamse natuurbeleid is gebaseerd op Europese regelgeving zoals de Natura 2000 richtlijn. Ken jij iets van Natura 2000?

Houtkwaliteit

Wat weet jij van houtkwaliteit?