Stère of kuub?

Stère of kuub? Of: Hoe meet je een stapel hout op?

De gebruikelijke eenheid voor houtvolume is de kubieke meter, afgekort m³. Dat is een kubus van 1 x 1 x 1 meter massief hout. Naargelang de houtsoort weegt die in verse toestand 600 à 1100 kg/m³. Bij houtverkoop op stam, beheerplanning en aanwasbepaling is het gebruikelijk om over kubieke meters hout te spreken.

Bij gestapeld hout (bv. brandhout) is het niet handig om van elk stuk apart het volume te gaan bepalen, zeker niet als het om gekliefd hout gaat. Dan is het gebruikelijk om met een stapelmaat te werken, namelijk de stère. Een stère is het hout dat gestapeld is in een ruimte van 1 x 1 x 1 meter. Het verband tussen een stère en een kubieke meter is de stapelfactor.

De stapelfactor is gemiddeld 2/3 of 66%. Dat wil zeggen dat 2 m³ massief hout in gestapelde vorm ongeveer 3 stère geeft. Hoe korter en regelmatiger de stukken hout zijn, hoe groter de stapelfactor is. Bij los gestort brandhout zit er veel lucht tussen de houtblokken; de stapelfactor is dan maar ongeveer 50 %.
In tegenstelling tot de kubieke meter, is de stère geen eenduidige maat qua houtmassa. In de stapelruimte kan er meer of minder hout zitten, naargelang de aard van het hout en de stapeling. Het voordeel van de stèremaat is dat ze gemakkelijk te meten is: lengte x breedte x hoogte van de stapel.