Sprinkhanen en graslandbeheer

Enkele beheertips

Sprinkhanen van graslanden zijn gebaat bij:
- een gevarieerde vegetatiestructuur
- een warm microklimaat;
- voor veldsprinkhanen: een losse bodem om eieren in te leggen;
- voor sabelsprinkhanen: overstaande vegetatie, waar de eieren in overwinteren.

Enkele typische soorten voor graslanden