Scan

Als je meer biodiversiteit op je bedrijf wil, dan is er heel veel mogelijk. Te veel. Het is daarom zinvol om door het bos de bomen te zoeken. Kijk alvast eens waar je vandaag al staat of anders gezegd: doe een scan. Er zijn een aantal instrumenten beschikbaar, waarover je wat uitleg en een link vindt.

Actieplan Green Deal
Het actieplan is ontwikkeld om bedrijven, bedrijventerreinorganisaties en andere organisaties uit te dagen en te ondersteunen om systematisch te werken aan meer biodiversiteit. Bedrijven, bedrijventerreinorganisaties en andere organisaties worden ook aangemoedigd om hun acties jaarlijks op eenvoudige manier te evalueren.

Het actieplan helpt om:
-    een overzicht te krijgen van de kansen voor biodiversiteit op het terrein,
-    gerichte acties te formuleren,
-    oriëntatie te bieden bij de realisatie en evaluatie van de gekozen acties.