Regelgeving natuurbeheerplan

De regelgeving betreffende het natuurbeheerplan is vastgelegd in verschillende Besluiten van de Vlaamse Regering:

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten (Publicatie in Belgisch Staatsblad op 18/10/2017)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende vaststelling van de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer (Publicatie in Belgisch Staatsblad op 25/08/2017)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer (Publicatie in Belgisch Staatsblad op 18/10/2017)

De informatie uit deze Besluiten staat op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).