ProjectSubsidies Natuur (PSN) aanvragen

Met ProjectSubsidies Natuur (PSN) wil Natuur en Bos projecten stimuleren die belangrijke natuurwaarde in Vlaanderen herstellen.

Met de ProjectSubsidies Natuur (PSN) wil Natuur en Bos concrete initiatieven stimuleren die een bedrage leveren aan het herstel van belangrijke natuurwaarde in Vlaanderen. Het grootste deel van deze subsidies (75%) gaat naar gebieden die een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de  Europese natuurdoelen

De basissubsidie bedraagt 50% voor type 2 natuurterreinen, 80% voor type 3 of 90% voor type 4. Het gaat over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen, hoofdzakelijk voor Europees beschermde habitats en soorten of binnen projecten voor het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit.

Om deze projectsubsidie aan te vragen moet je op het moment van de projectsubsidieaanvraag over een goedgekeurde verkenningsnota of  een goedgekeurd natuurbeheerplan beschikking. Ook aangeven dat je de intentie hebt om binnen de drie jaar een natuurbeheerplan type twee, drie of vier in te dienen voor goedkeuring kan. Meer info over natuurbeheerplannen vind je hier.

Natuur en Bos lanceert de projectoproep. Alle voorwaarden voor het indienen van een project kan je vinden op de website van Natuur en Bos.

Om een project in te dienen maak je gebruik van het nieuwe digitale platform van Natuur en Bos.

Hieronder kan je in een filmpje bekijken hoe dit platform werkt.