Peter Claus over tijdelijke natuur op bedrijventerreinen

Het ontwikkelen van natuur op bedrijventerreinen kan voor problemen zorgen wanneer er beschermde soorten opduiken. Eenmaal er beschermde soorten op een terrein zitten, is het snel ontwikkelen van een bedrijventerrein minder evident. Het kan zorgen voor vertragingen, procedures en ook voor dure compensatieverplichtingen.

We hebben daar in Vlaanderen een oplossing voor bedacht en dat is de ‘vergunning tijdelijke natuur’. Het idee hierachter is dat je als bedrijfsleider natuurontwikkeling op je bedrijf toelaat gedurende een bepaalde tijd. In ruil daarvoor krijg je van de overheid rechtszekerheid dat je de natuur die zich op je terrein ontwikkelt tijdens de looptijd van de vergunning terug kunt wegnemen zonder vervelende procedures of dure compensatieverplichtingen.