Overzicht subsidies bij natuurbeheerplan

In onderstaand schema worden de jaarlijks terugkerende en eenmalige subsidies weergegeven die je krijgt bij een goedgekeurd natuurbeheerplan.

  • Voor een type 1 natuurbeheerplan ontvang je geen beheersubsidies omdat je geen natuurstreefbeelden realiseert. Je ontvangt eventueel wel subsidies voor openstelling (toegankelijkheid).
  • Voor type 2, 3 en 4 natuurbeheerplannen ontvang je beheersubsidies, a ratio van de oppervlakte natuurstreefbeelden dat je wilt realiseren.
  • Sommige projectsubsidies worden hoger naarmate het ambitieniveau van je natuurbeheerplan stijgt.