Oogstbaar landschap

Biomassa valoriseren
Houtsnippers

Het betaalbaar houden natuurbeheer is een belangrijk uitdaging. De zoektocht naar mogelijkheden om het beheer goedkoper te maken is dan ook actueel. Daarom zoeken we naar valorisatiemogelijkheden voor beheerresten. Zo kan natuurgras aangeleverd worden aan een lokale vergister of een onrendabel hakhoutbeheer kan door particulieren uitgevoerd worden voor gratis brandhout.