Ontdek de graslandtypes van Vlaanderen.

Kies hieronder of je grasland op voedselrijke, voedselarme of kalkrijke bodem staat. Aan de kust ligt of een zilt grasland is in de polders. Of misschien is het één zeer zeldzaam graslandtype zijnde blauwgrasland of stroomdalgrasland. Eens gekozen kan je het graslandtype verder ontdekken.

Deze graslanden komen meestal voor op leem- of kleibodems. Kenmerkende soorten zijn algemene graslandplanten zoals Scherpe boterbloem, Veldzuring, Gewone hoornbloem, Rode...

Blauwgraslanden zijn onbemeste, één keer per jaar gehooide graslanden die 's winters plasdras staan en 's zomers oppervlakkig uitdrogen. Ze danken hun naam aan de aspectbepalende blauwachtige kleur door de aanwezigheid van soorten als Pijpenstrootje, Blauwe zegge, Zeegroene zegge, Blonde zegge,...