Omvormingsbeheer van populierenbossen

Populierenbossen worden traditioneel zeer intensief beheerd, meestal met weinig aandacht voor de aanwezige natuurwaarden. Het is uiteraard mogelijk dat economische rentabiliteit kan samengaan met een hoge ecologische waarde. Maar de beheerder kan nog een stap verdergaan en de populierenbossen door een gericht beheer omvormen naar alluviale bossen (habitattypes 91E0).

De bovenstaande video geeft aan hoe zo'n bosomvorming wordt aangepakt.