Natuurstreefbeelden: bossen

Natuurstreefbeelden: bossen

Bijna alle natuurstreefbeelden bossen zijn Europees beschermde habitattypes. Alleen het natuurstreefbeeld structuurrijke, oude aanplanten van Grove den is een regionaal belangrijk biotoop (rbb). Al de natuurstreefbeelden bossen kan je gebruiken in type2, 3 en 4 natuurterreinen bij de opmaak van een beheerplan.