Natuurstreefbeelden

Doelen voor natuurbeheer

Natuurstreefbeelden zijn doelen in een natuurbeheerplan. Ze worden gebruikt bij de opmaak en de evaluatie van het natuurbeheerplan. Voorbeelden van natuurstreefbeelden zijn de Europeese beschermde habitats zoals Galsnhaverhooilanden of Valleibossen. Maar ook andere vegeatteis zijn natuurstreefbeelden. Naast natuurstreefbeelden vegataties zijn er ook natuurstreefbeelden leefgebied van soorten en natuurstreefbeelden proces gestuurde natuur. Welke natuurstreefbeelden je kan gebruiken in een natuurbeheerplan is opgenmen in het besluit van de Vlaamse regering betreffende natuurbeheerplannen.