Natuurmanagement specialisatie natuurinspecteur

De distelvink of putter is een vinkachtige die nog veel illegaal wordt gevangen.

Inleiding en te kennen leerstof

Deze pagina gaat over de cursus natuurmanagement specialisatie natuurinspecteur 2020. Meer info over andere cursussen vind je op de website van inverde.

De cursus natuurmanagement natuurinspecteur bestaat uit drie hoofdthema's:

 • Natuurwetgeving
 • Communicatieve vaardigheden
 • Soortenkennis

Soortenkennis heb je nodig om wetgeving (jacht, bescherming van soorten, herkennen van beschermde vegetaties) te kunnen toepassen. Het leren herkennen van soorten is zelfstudie waarbij ecopedia ondersteuning biedt. Ga vooral zelf buiten oefenen, bekijk prenten in boeken en zoek op websites. Zo zal je stilaan de te kennen soorten leren herkennen.

De inhoud die je moet kennen staat in je cursusmap. In de cursustekst staan weinig foto's of afbeeldingen. Afbeeldingen, foto's, filmpjes, testen en lesvoorbereidingen vind je op ecopedia. Gebruik ecopedia samen met je cursustekst om je les voor te bereiden of om de leerstof nog eens te herhalen.

Inleidende presentatie over de cursus natuurinspectie 2020 (lesgevers, administratie, examendatum,...)

Cursustekst

De cursustekst bestaat uit twee delen, het deel van natuurwetgeving en historisch permanente graslanden en het deel communicatieve vaardigheden

Je moet de cursustekst niet zelf afdrukken als je bent ingeschreven voor de cursus. Je krijgt de cursus tijdens de eerste lesdag. De bijlagen van de cursus communicatieve vaardigheden drukken we niet af en zitten dus niet in de cursus, je vindt deze hier

Zij die de cursus in zelfstudie volgen, moeten de cursus wel zelf afdrukken. Voor de eerste les moet je de cursustekst online lezen of alleen het te behandelen deel afdrukken.

Te kennen leerstof voor het examen

Alles wat in de cursusmap natuurmanagement specialisatie natuurinspecteur, tweede editie 2020 staat, is te kennen keerstof. Het apart cursusdeel communicatieve vaardigheden, eerste editie 2020 bevat meer dan de te kennen leerstof. Van dit deel is het hoofdstuk Gastheerschap, het onderdeel Gespreksvaardigheden-professionele gespreksvoering van hoofdstuk Verbale communicatie en het hoofdstuk Schriftelijke communicatie te kennen leerstof.

Ook de te kennen soorten en de cursustekst van natuurmanagement basis is te kennen leerstof!

Op het examen moet je op elk onderdeel apart (wetgeving, communicatie en soortenkennis) 60% halen om te slagen. Het examen bestaat uit zowel open vragen als meerkeuze vragen. Het deel wetgeving en communicatieve vaardigheden is open boek, dit wil zeggen dat je dit deel uit je cursus (maar niets anders en zonder notities!) mag gebruiken tijdens het deel van het examen dat over wetgeving gaat.

De delen natuurwetgeving en communicatieve vaardigheden zijn open boek. Dit wil zeggen dat je deze delen van de cursustekst zonder eigen notities mag gebruiken op het examen. Andere zaken zoals de presentaties of eigen notities zijn niet toegelaten. Het deel rond herkennen van historisch permanente graslanden is geen open boek. De cursustekst van natuurmanagement basis 2019 mag je ook niet gebruiken als open boek. 

Voor het deel communicatieve vaardigheden zal je op het examen een schriftelijke oefening moeten maken, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een PV.

Meer informatie over het examen zoals de eindtermen en het examenreglement vind je op de website van inverde.

Veld- of eindoefening

Om te kunnen deelnemen aan het examen moet je een veldoefening of eindoefening maken. Deze moet je op voorhand afgeven aan de verantwoordelijke van deze oefening. Indien je deze oefening niet voldoende goed maakt of te laat inlevert kan je niet deelnemen aan het examen. Meer info over deze oefening vind je verder hieronder.

Te kennen soorten

Voor deze opleiding moet je een aantal soorten herkennen. Bij fauna moet je enkel het volwassen dier kunnen op naam brengen, zowel het vrouwtje als het mannetje moet je kunnen herkennen. Van de soorten moet je de volledige en juiste Nederlandse naam kennen, de Latijnse mag maar is niet verplicht. De lijst met te kennen soorten voor natuurinspecteur vind je hier .

Lesvoorbereiding en werken met ecopedia

Tijdens de cursus natuurmanagement is jouw lesvoorbereiding belangrijk. Voordat je naar de les komt, lees je de cursustekst en bekijk je het voortraject. Schrijf je vragen die je tijdens het doornemen van het materiaal hebt op. Zo kunnen we deze behandelen tijdens de les.

We noemen dit concept 'flipped-classroom'. Thuis neem je de theorie al eens door. Tijdens de les gaan we er dieper op in en beantwoorden we jouw vragen. Zo weet je voordat je naar de les komt wat je moeilijk vindt of niet begrijpt en kan je hierover vragen stellen.

Wanneer je in een traject zit, staat er bovenaan een groene balk met daarop de titels van de pagina's. Via deze balk kan je navigeren door de pagina's van het traject. Soms is er een zijsprong. Deze staat dan lager in de groene balk. Elk traject begint met een overzichtspagina van het traject.
Soms staan er links naar webpagina's buiten het traject. Deze zijn extra informatie. Als je buiten het traject bent, merk je dit doordat de groene balk bovenaan weg is. Je kan terug naar het traject gaan door één of meerdere malen op de 'ga naar vorige paginaknop' te klikken.

Ontdek met veel plezier alle andere informatie die op ecopedia staat, maar weet dat de info die in het traject staat de kennis is die bij deze opleiding hoort.

Nog een tip: met crtl+ en crtl- kan je de grootte van de webpagina aanpassen.

De info hieronder wordt aangepast in de loop van de cursus, alles waar 2018 achter staat is nog niet aangepast.

Aangepast lessenschema: lessen schema rekening houdend met de coronamaatregelen

Eindoefening voor natuurinspecteurs

De eindoefening voor de specialisatie natuurinspecteur bestaat uit twee cases uit de praktijk.

In de eerste case beschrijven we een nachtcontrole visserij, de tweede case bestaat uit een melding van een vermoeden dat vogels illegaal gehouden en gevangen worden. Aan jullie wordt gevraagd om bij de cases te beschrijven hoe je als natuurinspecteur te werk gaat en waarom je voor een bepaalde methodiek kiest. Tijdens de praktijkdag in de loods in Zedelgem, spelen we de cases na en worden jullie grondig gedebrieft door natuurinspectie.

De eindoefening lees je door op deze link te klikken.

Stuur je eindoefening ten laatste woensdag 19 augustus 2020 (deadline verschoven owv Covid-19) naar liselotledene@hotmail.com. De verbetering van de oefeningen gebeurt tijdens de lesdag 11 ‘bezoek loods en tactisch rollenspel’ op vrijdag 11 september 2020. Je mag alleen deelnemen aan deze lesdag als je de eindoefening hebt opgelost en ingediend.

De cursisten die natuurmanagement in zelfstudie doen, sturen de oefening door naar liselotledene@hotmail.com ten laatste op vrijdag 19 augustus 2020Je mag alleen deelnemen aan het examen als de eindoefening werd gemaakt en tijdig afgeleverd.

Nog eens duidelijk:als je geen eindoefening hebt gemaakt en tijdig ingediend, kan je niet deelnemen aan het examen!

Les 1 Natuurwetgeving: introductie, basisbegrippen en ruimtelijke ordening (10/1/2020)

Als voorbereiding voor deze les lees je de delen ‘Basisbegrippen van het rechtssysteem in België’ en ‘Ruimtelijke ordening in Vlaanderen’. Bekijk ook het voortraject.

Presentatie:

Handleiding:

Les 4 Natuurwetgeving: natuurbehoud en -bescherming en regelgeving toegankelijkheid (21/2/2020)

Deze les werd geannuleerd wegens ziekte. De leerstof wordt doorgeschoven naar vrijdagmiddag 13/03/2020 (het stuk over natuurbehoud en -bescherming), het stuk over toegankelijkheid werd online uitgewerkt op jouw leeromgeving.

Als voorbereiding voor deze les lees je het deel ‘natuurbehoudswetgeving’ behalve het stuk 'maatregelen in bossen (p107-122), behalve het stuk 'soortenbescherming' en behalve het deel over graslanden en het hoofdstuk over toegankelijkheid van natuurterreinen (p.197-203).

Bekijk de voortrajecten:

Presentaties:

Test je kennis over wetgeving bij vegetatiewijzigingen en wijzigingen KLE's onderaan deze pagina. 

Het les over toegankelijkheid werd online voorzien in jouw leeromgeving.

Les 5 Natuurwetgeving: wetgeving visserij en natuurwetgeving (13/03/2020)

In de voormiddag neemt Sven Vrielynck ons mee in de wereld van de riviervisserij. Naast de regels m.b.t. visserij, bespreekt hij ook de flankerende wetgeving waarmee een inspecteur vaak te maken heeft.

 • Als voorbereiding voor deze les lees je het onderdeel ‘Visserij’ van het hoofdstuk ‘Soortbescherming’.
 • Voortraject over soorten, de cases over visserij vind je, rarararara, op de pagina 'visserij'. 

Presentatie:

De namiddag spenderen we aan natuurwetgeving basisbegrippen (inhaalles van vrijdag 21/02/2020). Het voortraject en de te lezen stukken vind je hierboven onder 'Les 4'.

  Les 6 Natuurwetgeving: jachtwetgeving VERPLAATST NAAR DINSDAG 16 JUNI

  Deze les gaat door op DINSDAG 16/06/2020 in Spoor 2, Zwaarveld 57, 9220 Hamme​ in het leslokaal op de 2e verdieping (boven de nieuwe kringwinkel).

  • GROEP 1: van 9-12u
  • GROEP 2: van 13-16u
  • er kan niet gewisseld worden van groep!

  Als voorbereiding op deze les lees je het onderdeel ‘jacht en jachtwetgeving’. 

  Presentatie:

  Documenten die je tijdens de les bespreekt:

  Les 7 Natuurwetgeving: Soortenbescherming (24/04/2020) --> online te vinden in mijn leeromgeving

  Deze les bestaat uit drie delen:

  1. Het theoretische stuk over het Soortenbesluit werd online uitgewerkt in mijn leeromgeving op www.inverde.be! Je vindt er twee ingesproken lesdelen, een powerpointpresentatie en extra info bij de gegeven slides. Onderaan deze pagina vind je een 'test je kennis over art.3 en art.9 van het Soortenbesluit - quiz'. Je neemt er best de tekst van het Soortenbesluit bij om deze in te vullen. 
  2. Het praktijk deel van deze les komt aan bod tijdens de praktijkdag in de loods van Zedelgem op 11/09/2020: we bekijken er verboden (en in beslaggenomen) tuigen en behandelen de wetgeving rond het in gevangenschap houden en ringen van vogels. 
  3. Tips die je kunnen helpen bij het herkennen van (vogel)soorten werd online uitgewerkt in jullie leeromgeving op www.inverde.be

   Als voorbereiding voor deze les lees je het hoofdstuk ‘Soortbescherming’ van het deel ‘Natuurbehoudswetgeving’ uitgezonderd het deel over jachtwetgeving en het deel over visserij.

  Ook bekijk je het voortraject over soorten. 

  Presentaties en online les:

  Test jouw kennis:

  • zie onderaan deze pagina.

  Les 8 De handhavingsapplicatie (HAP): VV en PV schrijven --> online te vinden in mijn leeromgeving

  Als voorbereiding voor deze les lees je nog eens goed het stuk over VV's, PV’s in het onderdeel ‘Milieuhandhavingsregelgeving’.

  Een online les vind je in mijn leeromgeving. 

  Les 9 Natuurwetgeving: bescherming graslanden --> online te vinden in mijn leeromgeving

  In deze les gaan we dieper in op de wetgeving die graslanden beschermt en hoe je graslanden kan herkennen. 

  De lessen zijn online te vinden in jullie leeromgeving.  

  Bekijk zeker het voortraject:

  Les 10 Communicatieve vaardigheden (5/6/2020)

  Deze les gaat door op VRIJDAG 5/06/2020 in Spoor 2, Zwaarveld 57, 9220 Hamme​ in het leslokaal op de 2e verdieping.

  • GROEP 1: van 9-12u
  • GROEP 2: VAN 13-16U
  • er kan niet gewisseld worden van groep!

  Als voorbereiding lees je de cursustekst communicatieve vaardigheden voor natuurinspecteurs. (2020)

  De presentatie van les vind je hier.

  Les 11 Bezoek loods ANB Zedelgem --> VERPLAATST NAAR 11/09/2020

  Vandaag leiden natuurinspecteurs je rond in de loods van Natuurinspectie te Zedelgem (Vloethemveld 12 8210 Zedelgem).

  Zo maken we kennis met allerhande in beslag genomen tuigen.

  Op het programma staat vervolgens: 

  • Een toelichting over de gerechtelijke en bestuurlijke beslagnameprocedures
  • Een toelichting over de wetgeving bij het houden van soorten (vogels) in gevangenschap (ringen vogels,...)
  • Rollenspelen, waarbij de cursisten een interventie moeten doen.  
  • Verbetering eindoefening.

  De cases worden u tijdig aangeleverd. 

  Je mag alleen deelnemen aan deze lesdag als je de eindoefening hebt opgelost en ingediend (ten laatste op 19/08/2020, zie hoger).

  Tip: niet alle GPS'en herkennen het adres, vul anders Vloethemveld 11, 8210 Zedelgem in. Het is in de loodsen aan het rode ballontje hieronder te doen. Jullie mogen door de poort rijden en parkeren achter de loods.

  Vloethemveldadres

   HERHALINGSLES VRIJDAG 19/06/2020 Hamme

   Aangezien de corona maatregelen versoepeld zijn, mogen we weer live les geven. In groepverband werd gekozen om in de plaats van het geplande webinar een live les te geven.

   Deze gaat door op vrijdag 19/06/2020 in Hamme (Sppor 2, Zwaarveld 57, 9220 Hamme, boven de nieuwe kringwinkel):

   • groep 1: van 9 tot 12u
   • groep 2: van 13 tot 16 u

   Er kan niet van groep gewisseld worden (bubbels).

   Ik zal er kort de structuur van de wetgeving herhalen en bespreken hoe jullie een case praktisch kunnen aanpakken. Het is ook het moment om al jullie vragen te stellen. Stuur ze gerust op voorhand door naar liselotledene@hotmail.com

   Documenten:

   Een aantal cursisten gaf aan er mogelijks niet te geraken voor een live sessie. Daarom namen we de les op (in drie delen). Ik laad ze op via 'mijn leeromgeving', zodat diegene die niet aanwezig waren ze ook kunnen bekijken en 'aanvinken'. 

   Het eventuele online moment om vragen te stellen wordt uitgesteld naar september. Een uitnodiging volgt. 

   Les 12 Met natuurinspectie op terrein (datum in onderling overleg af te spreken)

   Een natuurinspecteur uit uw regio zal u contacteren om samen een dag op terrein te gaan (na de lockdown).

   Test je kennis over wetgeving bij vegetatiewijzigingen en wijzigingen van KLE's

   Los de 10 vragen op. Je kan hierbij handig gebruik maken van de kruistabel verbod/natuurvergunning bij wijzigen natuur (nieuwe versie 2020, wordt uitgedeeld op het examen)

   Je kan de test ook meermaals spelen: er worden telkens andere vragen gesteld.

   Veel succes!

   Soortenbesluit toepassingsgebied (art.3): test jouw kennis!

   In deze quiz gaan we na in hoeverre je art.3 van het Soortenbesluit onder de knie hebt. De quiz bestaat uit 10 meerkeuzevragen en is niet tegen tijd. Je neemt er best ook het bewuste artikel bij.

   Je kan de quiz meerdere keren spelen want de vragen wisselen vaak. 

   Veel succes!

   Soortenbesluit beschermde soorten (art.9): test jouw kennis!

   In deze quiz gaan we na in hoeverre je art.9 van het Soortenbesluit onder de knie hebt. De quiz bestaat uit 10 meerkeuzevragen en is niet tegen tijd. Je neemt er best ook het bewuste artikel en de bijlages van het Soortenbesluit bij. Je kan de quiz meerdere keren spelen want de vragen wisselen vaak. 

   Veel succes!