Natuurmanagement specialisatie: Advies en beleid van de groene ruimte

Beemdkroon en Margiet in een Glanshaverhooiland. Glanshaverhooilanden zijn een Europees beschermd habitat waarvan we de oppervlakte in Vlaanderen willen uitbreiden.

Inleiding en te kennen leerstof

Deze pagina gaat over de cursus natuurmanagement specialisatie advies en beleid van de groene ruimte 2020. Meer info over cursussen vind je op de website van inverde.

De cursus natuurmanagement beleidsadviseur bestaat uit 4 hoofdthema's:

  • Natuurstreefbeelden en beheer
  • Natuurwetgeving, adviezen en subsidies
  • Communicatieve vaardigheden
  • Soortenkennis

Over de onderdelen natuurstreefbeelden, beheer, natuurwetgeving, adviezen en subsidies krijg je het meeste les. Maar ook de andere onderdelen zoals soortenkennis zijn belangrijk. Soortenkennis heb je nodig om natuurstreefbeelden te herkennen en om wetgeving (jacht, bescherming van soorten) te kunnen toepassen. Het leren herkennen van soorten is zelfstudie waarbij ecopedia ondersteuning biedt. Ga vooral zelf buiten oefenen, bekijk prenten in boeken en zoek op websites. Zo zal je stilaan de te kennen soorten leren herkennen.

De inhoud die je moet kennen staat in je cursusmap. In de cursustekst staan weinig foto's of afbeeldingen. Afbeeldingen, foto's, filmpjes, testen en lesvoorbereidingen vind je op ecopedia. Gebruik ecopedia samen met je cursustekst om je les voor te bereiden of om de leerstof nog eens te herhalen.

Inleidende presentatie over de cursus 'advies en beleid van de groene ruimte 2020' (lesgevers, administratie, examendatum,...)

Cursustekst

De cursustekst bestaat uit 2 onderdelen het deel natuurstreefbeelden en wetgeving en het deel communicatieve vaardigheden.

Je moet de cursustekst niet afdrukken als je bent ingeschreven voor de cursus. De bijlagen van de cursus communicatieve vaardigheden drukken we niet af en zitten dus niet in de cursus je vindt deze hier. Zij die de cursus in zelfstudie volgen moeten hem wel zelf afdrukken. Voor de eerste les moet je de cursustekst online lezen of alleen dit deel afdrukken.

Meer informatie over het examen zoals de eindtermen en het examenreglement vind je op de website van inverde.

Te kennen leerstof voor het examen

Alles wat in de cursusmap natuurmanagement specialisatie Advies en Beleid van de Groene ruimte, derde editie 2020 staat is te kennen leerstof. Het aparte cursusdeel communicatieve vaardigheden, eerste editie 2020 bevat meer dan enkel de te kennen leerstof. Van dit deel is het hoofdstuk Gastheerschap, het hoofdstuk Kennis over de doelgroepen/context  en het hoofdstuk Schriftelijke communicatie de te kennen leerstof. Het kunnen herkennen van de te kennen soorten is ook leerstof. Let op ook de cursustekst van natuurmanagement basis is te kennen leerstof.

Op het examen moet je op elk onderdeel apart (natuur, communicatie, wetgeving en soortenkennsis) 60 % halen. Het examen bestaat uit zowel open vragen als meerkeuze vragen.

De delen wetgeving en communicatieve vaardigheden zijn open boek. Dit wil zeggen dat je deze delen van de cursustekst zonder eigen notities in mag gebruiken op het examen. Andere zaken zoals de presentaties of eigen notities zijn niet toegelaten. De cursustekst van natuurmanagement basis 2019 mag je ook niet gebruiken als open boek. 

Voor het deel communicatieve vaardigheden zal je op het examen een schriftelijke oefening moeten maken, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een advies.

Veld- of eindoefening

Om te kunnen deelnemen aan het examen moet je een veldoefening of eindoefening maken. Deze moet je op voorhand afgeven aan de verantwoordelijke van deze oefening. Indien je deze oefening niet voldoende goed maakt of te laat inlevert kan je niet deelnemen aan het examen. Meer info over deze oefening vind je hieronder.

Te kennen soorten

Voor deze opleiding moet je een aantal soorten herkennen. Plantensoorten moet je kunnen koppelen aan een natuurstreefbeeld indien ze vermeld staan in de cursus. De boomsoorten moet je nu ook kunnen herkennen op winterkenmerken, dit zijn de schors en een tak met knoppen. Bij fauna moet je enkel het volwassen dier kunnen op naam brengen. Van de soorten moet je de volledige en juiste Nederlandse naam kennen, de Latijnse mag maar is niet verplicht. De lijst met te kennen soorten voor beleidsadviseur vind je hier (2020).

Sinds kort kan je ook inschrijven op het eerste micro-leren initiatief van inverde. Je krijgt dan elke week informatie over een nieuwe soort. Dit staat wel los van deze cursus, dus hier kunnen ook niet te kennen soorten tussen zitten. Meer info en de reeds verschenen soortfiches vind je hier. 

Lesvoorbereiding en werken met ecopedia

Tijdens de cursus natuurmanagement is jouw lesvoorbereiding belangrijk. Voordat je naar de les komt, lees je de cursustekst en bekijk je het voortraject. Schrijf je vragen die je tijdens het doornemen van het materiaal hebt op. Zo kunnen we deze behandelen tijdens de les.

We noemen dit concept 'flipped-classroom'. Thuis neem je de theorie al eens door. Tijdens de les gaan we er dieper op in en beantwoorden we jouw vragen. Zo weet je voordat je naar de les komt wat je moeilijk vindt of niet begrijpt en kan je hierover vragen stellen.

Wanneer je in een traject zit, staat er bovenaan een groene balk met daarop de titels van de pagina's. Via deze balk kan je navigeren door de pagina's van het traject. Soms is er een zijsprong. Deze staat dan lager in de groene balk. Elk traject begint met een overzichtspagina van het traject.
Soms staan er links naar webpagina's buiten het traject. Deze zijn extra informatie. Als je buiten het traject bent, merk je dit doordat de groene balk bovenaan weg is. Je kan terug naar het traject gaan door één of meerdere malen op de 'ga naar vorige paginaknop' te klikken.

Ontdek met veel plezier alle andere informatie die op ecopedia staat, maar weet dat de info die in het traject staat de kennis is die bij deze opleiding hoort.

Nog een tip: met crtl+ en crtl- kan je de grootte van de webpagina aanpassen.

De info hieronder wordt aangepast in de loop van de cursus, alles met 2018 achter is nog van de vorige editie.

Aangepast lessenschema (mei 2020)

Natuurwetgeving 1: introductie, basisbegrippen en ruimtelijke ordening (16/01/2020)

Als voorbereiding voor deze les lees je de delen ‘Basisbegrippen van het rechtssysteem in België’en 'Ruimtelijke ordening in Vlaanderen’. Bekijk ook het voortraject.

Presentaties:

Handleiding:

Natuurwetgeving 2: bosbehoud en -bescherming, toegankelijkheid (23/01/2020)

Als voorbereiding voor deze les lees je het hoofdstuk ‘Maatregelen in bossen’ en 'toegankelijkheid' van het deel ‘Natuurbehoudswetgeving’.

Bekijk ook de voortrajecten: 

Presentatie(s)/nuttige documenten:

Natuurwetgeving 3: Soortenbescherming (WOENSDAG 28/01/2020)

Wegens ziekte kwam tijdens deze les enkel het stuk jachtwetgeving gegeven door Jeroen Eigenberg aan bod. 

Het stuk 'soortenbescherming' wordt online voorzien in jullie leeromgeving. Daar vind je twee ingesproken video's en een aangepaste powerpoint. 

Als voorbereiding voor deze les lees je het stuk 'soortenwetgeving'.

Bekijk de volgende voortrajecten:

Presentatie(s)/nuttige documenten:

Natuurwetgeving 4: natuurbehoud en -bescherming (30/01/2020)

Als voorbereiding voor deze les lees je 'krachtlijnen van het natuurbehoud', 'algemene maatregelen', 'gebiedsgerichte maatregelen', 'maatregelen die zich uitstrekken buiten de beschermde gebieden' van het deel ‘Natuurbehoudswetgeving’.

Bekijk ook de voortrajecten:

Presentatie(s)/nuttige documenten:

Test je kennis over de wetgeving bij wijzigingen van vegetaties en KLE's: zie helemaal onderaan deze pagina!

Les natuurbeheerplan en kaartmateriaal (2020)

Als voorbereiding voor deze lesdag lees je de hoofdstukken natuurbeheerplan en kaartmateriaal. Ook bekijk je het voortraject.

 

Voorbeelden van natuurbeheerplannen

Ontwerp-natuurbeheerplannen kunnen ingekeken worden via de website van ANB; goedgekeurde natuurbeheerplannen kunnen via deze weg ook opgevraagd worden om te raadplegen.

Bepalen van het natuurstreefbeeld

Het bepalen van het natuurstreefbeeld en/of BWK-code doe je met behulp van sleutels gemaakt door het inbo. Als je enkel de verklaring van de BWK-codes nodig hebt, kan je de lijst van karteringseenheden gebruiken.

Les communicatieve vaardigheden (2020): online les

Voor deze les lees je de cusustekst en bekijk he het online leermateiraal in jou leeromgeving.

Les bosbeheer (2020): online les en excursie

Deze les bestaat uit een online deel op jouw leeromgeving en een halve dag excursie.

 Lees als voorbereiding het hoofdstuk bosbeheer van de specialisatie advies en beleid van de groene ruimte, maak het voortraject op Ecopedia en bekijk het online leermatriaal op jouw leeromgeving.

(hecht niet te veel belang aan de indeling van hoofdstukken in het voortraject, deze is overgenomen van de specialisatie 'boswachter')

Les natuurstreefbeelden inleiding (2020): online les

Deze les wordt vervangen door een online les wegens de coronamaatregelen.

Bekijk de les op je persoonlijke leeromgeving en gebruik het forum op deze leeromgeving om vagen te stellen.

Natuurstreefbeelden in de praktijk zal je bekijken op de excursies van natuurstreefbeelden grasland en moeras.

Les natuurstreefbeelden bos (2020): online les plus excursie in 2021

Deze les is wordt vervangen door een online les wegens Corona-maatregelen.

Bekijk het online leermateriaal op je persoonlijke leeromgeving.

We plannen nog een excursie in 2021, zodat jullie ook van de natuurstreefbeelden bos in het echt kunnen genieten.

Als voorbereiding lees je de hoofdstukken inleiding natuurstreefbeelden en natuurstreefbeelden bos en bekijk je het voortraject.

Les natuurstreefbeelden graslanden en moeras (2020): online les en excursie

Deze les bevat een online gedeelte op jou leeromgeving en halve dag excursie. Voorzie voor de excursie aangepaste kledij, lunch en drank.

Als voorbereiding lees je het hoofdstuk natuurstreefbeelden graslanden, bekijk het voortraject en het online lermateriaal op je leeromgeving.

Natuurwetgeving 5: fietstocht in Gent (11/06/2020 13 -17u)

Vandaag nemen de beleidsadviseurs/dossierbehandelaars van ANB ons op sleeptouw. We fietsen door Gent en omgeving langs heel wat 'echte dossiers' en bespreken de adviesverlening.

Fietsen worden voorzien, breng je helm en hesje mee!

Afspraak om 13u00 aan de inkomhal van het VAC Gent. De fietstocht duurt tot ongeveer 17u.

Op deze pagina vind je meer info over de besproken cases, zie je wat foto's 'voor en na' en kan je het traject nog eens nakijken: https://www.ecopedia.be/pagina/wetgeving-fietstocht-overzicht

Ik gaf op het einde jullie nog een 'flowchart wetgeving' mee. Het geeft je een overzicht van de geldende wetgeving en de logische stappen die je neemt bij uit te spitten cases. 

Antwoord op de gestelde vragen tijdens de lessen wetgeving 2020 en aan te passen zaken in de cursustekst.

Les eindoefening (2020)

Deze les is een halve dag buiten. Voorzie aangepaste kledij, lunch en drank.

Tijdens deze laatste les geven we meer info en kan he rvagen stellen over we de eindoefening die je verplicht moet maken indien je wil deelnemen aan het examen.

Alle info over de eindoefening vind je in onderstaand document:

Iedereen (studenten van de cursus en zelffstudiestudenten) moet ten laatste op 16 augustus 2020 de eindoefening indienen bij sarah.rousseaux@vlaanderen.be. Indien je geen eindoefening hebt gemaakt kan je niet deelnemen aan het examen.

Test je kennis over wetgeving bij vegetatiewijzigingen en wijzigingen KLE's

Los de 10 vragen op. Je kan hierbij handig gebruik maken van deze kruistabel.

Je kan de test ook meermaals spelen: er worden telkens andere vragen gesteld.

Veel succes!