Natte en droge graslanden en hun fase

  • Dotterbloem een soort van natte tot vochtige graslanden. Dottebloemen vind je meestal pas in fase 4.
  • Grote ratelaar en Echte koekoeksbloem zijn soorten van vochtige graslanden. Wanneer ze veel voorkomen heb je een fase 4 grasland. Echte koekoeksbloem is een kenmerkende soort van het dotterbloemgrasland.
  • Wanneer Rode klaver in het grasland komt, ben je in fase 3. Meestal is dit op vochtige tot frisse bodem.
  • Margiet en Beemdkroon, twee soorten die in fase 4 in frisse graslanden komen. Margiet kan je soms al in fase 3 vinden. Beemdkroon is kenmerkend voor glanshavergrasland, Margriet is een indicatieve soort van dit type grasland.
  • Duizendblad, een soort die in fase 3 in droge graslanden komt.
  • Akkerhoornbloem een soort van droge fase 4 graslanden. Het is een indicatieve soort van struisgras-graslanden.
  • Muizenoor en Mannetjesereprijs zijn typisch voor droge, schrale bodems. Op deze foto hebben we reeds een fase 5, schraalland fase.

Natte en droge graslanden en hun fase

De kruiden aanwezig in graslanden van fase 3, 4 of 5 zijn vaak indicatief voor de vochtigheid. Zo is Muizenoor een soort van droge graslanden en Dotterbloem een van natte graslanden.
Naast de fase kan je ook het type van een grasland bepalen. Dit is moeilijker dan de fase want er zijn veel meer types dan fases. Om het type te bepalen heb je meer soorten nodig en dus ook een grotere kennis van plantensoorten. Dit kan vanaf fase 3, maar dan is het vaak nog niet duidelijk (omdat er nog te weinig soorten staan). Vanaf fase 4 zijn er normaal wel voldoende soorten voor het type te bepalen.

Het bepalen van het type is nodig omdat het maaitijdstip verschilt tussen de types. De algemene maaitijdstippen van fase 4 en 5 worden dan aangepast aan het type en de aanwezige (zeldzame) soorten.

Hieronder vind je een tabel die je een indicatie geeft van de vochtigheid van je grasland aan de hand van de aanwezige soorten. Wil je de graslandtypes van Vlaanderen leren kennen klik dan rechtsboven op "ontdek de graslandtypes van Vlaanderen".

Soorten per fase en volgens vochtigheid