Lagere beheer- en inrichtingskosten

Heel wat bedrijven kunnen besparen op de kosten van inrichting (aanleg) en het beheer (onderhoud) van hun terreinen door te kiezen voor een biodiverse in plaats van een traditionele inrichting en beheer. Dat is echter zeker niet altijd het geval.

Het groenbeheer van de buitenruimte is voor de meeste bedrijven een niet essentieel onderdeel van hun activiteiten. Die buitenruimte wordt bovendien vaak ingericht en beheerd zonder een echt plan. De meeste bedrijven en beheerders van bedrijventerreinen houden de kosten van het groenbeheer dan ook liefst zo laag mogelijk. Dan is ecologisch beheer van de terreinen een goed idee want ecologisch beheer werkt met de natuur, het ondersteunt de natuurlijke processen in plaats van er tegenin te gaan. Om die reden is ecologisch beheer vaak minder intensief dan traditioneel beheer waardoor het minder beheertijd vergt en veelal ook goedkoper is. Ook is er minder behoefte aan sproeien en bemesten. Toch is ecologisch beheer niet altijd goedkoper. Zo vergt ecologisch graslandbeheer op voedselrijke bodems weliswaar slechts enkele maaibeurten per jaar, maar genereert het wel een grote hoeveelheid biomassa die afgevoerd moet worden. Het afvoeren en verwijderen van het maaisel maakt ecologisch graslandbeheer vaak minder interessant dan traditioneel gazonbeheer. Of ecologisch groenbeheer al dan niet goedkoper is, hangt in belangrijke mate af van de voedselrijkdom van de bodem.