Jan Vanmeirhaeghe over tijdelijke natuur bij Wienerberger

In de groeves van Wienerberger vestigen zich spontaan heel wat Europees beschermde soorten zoals rugstreeppadden en oeverzwaluwen. Wanneer soorten met een hoge beschermingsstatus zich bij jou vestigen, kun je die niet zomaar verwijderen. Dit kan voor problemen zorgen, omdat bij de realisatie van de voorziene nabestemming biotopen verloren kunnen gaan waarvan die zeldzame soorten afhangen.

Sinds kort bestaat de ‘vergunning tijdelijke natuur’ waarmee een bedrijf zoals Wienerberger beschermde soorten kan toelaten tijdens de exploitatie van zijn groeves zonder dat het daarna, bij de realisatie van de nabestemming, verplicht wordt om een compensatie uit te werken voor die soorten. Een bedrijf moet enkel de bij aanvang van een project aanwezige natuurwaarden behouden. Deze moet voor biodiversiteitswinst zorgen tijdens de fase van de ontginning.

In Vlaanderen vraag je een vergunning tijdelijke natuur aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Wienerberger deed dit al voor verschillende van zijn groeves en liet zich daarvoor bijstaan door een studiebureau. Het studiebureau inventariseert welke natuur al aanwezig is voor aanvang van een project.