Flora van Vlaanderen

  • Akkerhoornbloem, Cerastuim arvense groeit op vrij schrale, droge zandgrond. Ondanks zijn naam is Akkerhoornbloem geen akkerplant maar een graslandplant.
  • Wilde hyacint, Hyacinthoides non-scripta kleurt in de lente de bossen blauw. Je vindt ze vooral in de bossen in het zuidwesten van Vlaanderen.
  • Grote klaproos, Papaver rhoeas is een pionierssoort van voedselrijke bodems. Ze staat op allerlei omgewoelde milieu's zoals akkers en spoorwegterreinen. Zoals vele andere pioniers is ze éénjarig.

De wilde plantensoorten van Vlaanderen

Via het zoekvenster kan je op Nederlandse of wetenschappelijke naam zoeken. Zo vind je info over wilde plantensoorten van Vlaanderen.

In samenwerking met de Plantentuin van Meise en het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek (INBO) kan je op ecopedia heel wat informatie vinden over de wilde plantensoorten van Vlaanderen. Wanneer ze bloeien, wie de bestuivers zijn, hoe groot ze worden, of ze graag op een lichte plek staan of ze een zaadbank hebben en nog veel meer kan je per plantensoort opzoeken. Al deze informatie komt uit twee belangrijke bronnen de floradatabank en de Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels gewest . De teksten en de verspreidingsgegevens van de atlas zijn het werk van vele vrijwilligers. Waarbij Flo.Wer vzw een belangrijke rol speelt in het verzamelen van de plantengegevens. Dank aan de vele vrijwilligers voor het schrijven van de teksten en het verzamelen van al deze gegevens. De auteur van de teksten kan je bij elke plantensoort vinden onder samenwerking en referenties.

 

De atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest is het standaardwerk over de verspreiding en de abundantie van planten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit boek vindt je 850 pagina's verspreidingskaarten en besprekingen van 1400 plantensoorten. Het boek kan je hier kopen.