Ervaringen met bebossing, boswachter Pierre Hubeau

In deze video deelt boswachter Pierre Hubeau zijn ervaringen over bebossingen in het Heuvelland in West-Vlaanderen van de jaren 1990 tot nu.