Dier- en plantensoorten van bijlage 4 van de habitatrichtlijn.

Dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd en voorkomen in Vlaanderen. De soorten in deze bijlage verdienen middels maatregelen strikte bescherming in hun natuurlijke verspreidingsgebied. Speciale beschermingszones hoeven niet te worden afgebakend indien ze niet voorkomen op bijlage 2. De soorten staan in bijlage 3 van het 'natuurdecreet' en worden beschermd via het soortenbesluit. De wolf is een recent terug in Vlaanderen en is beschermd via het soortenbesluit.

Reptielen