De soorten van de habitatrichtlijn (bijlage 4)

Dier en plantensoorten van Bijlage 4

Dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd en voorkomen in Vlaanderen. De soorten in deze bijlage verdienen middels maatregelen strikte bescherming in hun natuurlijke verspreidingsgebied. Speciale beschermingszones hoeven niet te worden afgebakend. De soorten staan in bijlage 3 van het 'natuurdecreet'.

Reptielen