Cursus natuurmanagement basis

Op deze pagina vind je info over de cursus natuurmanagement basis. Deze cursus bestaat in 3 verschillende formules de klassieke klassikale formule, de blended formule en de zelfstudieformule. Meer informatie over deze verschillende formules vind je op onze inverde website. Op deze website kan je inschrijven voor de cursussen.

Wil je een idee hebben over de inhoud van deze cursus dan kan je hier de inhoudstafel en een deel van de cursustekst van 2019 bekijken.

Tijdens natuurmanagement basis leer je over het beheer van natuur, groen en bos in Vlaanderen en de verschillende natuurtypes. Je maakt ook kennis met de natuurwetgeving, relevante beleidsthema’s en de groene sector.

De cursus is ook een voorbereiding op het examen voor het behalen van het getuigschrift natuurmanagement basis.  

Om deel te nemen aan dit examen moet je een veldoefening maken en een oefening voor communicatieve vaardigheden. Daarnaast moet je ook een 100-tal soorten kunnen herkennen.Meer informatie hierover vind je hieronder.

Cursusmateriaal

Afhankelijk van de formule dat je kiest verschilt het cursusmateriaal. Dit cursusmateriaal zal beschikbaar zijn op je persoonlijke leeromgeving na inschrijven en bij start van de cursus begin 2021.

Via de zelfstudieformule heb je toegang tot:

  • De cursustekst van ongeveer 300 pagina's. Op je leeromgeving staat nu reeds de versie van 2019 deze kan je al eens inkijken. Begin 2021 is de nieuwe versie beschikbaar en kan je deze downloaden.

Via de blendedformule heb je toegang tot:

  • Cursusmap: 300 pagina’s. Op je leeromgeving staat nu reeds de versie van 2019 deze kan je al eens inkijken. Begin 2021 is de nieuwe versie beschikbaar en sturen we deze naar jou op.
  • Bomen- en knoppenwaaier. Deze sturen we begin 2021 naar jou op samen met de cursutekst.
  • Online leermodules die bestaan uit lesvideo’s, quizzen, oefeningen, artikels en meer
  • Webinars die je altijd kan herbekijken

Via de klassieke formule heb je toegang tot:

  • Cursusmap: 300 pagina’s. Op je leeromgeving staat nu reeds de versie van 2019 deze kan je al eens inkijken. Begin 2021 is de nieuwe versie beschikbaar, deze delen we uit tijdens de eerste les.
  • Bomen- en knoppenwaaier. deze delen we uit tijdens de eerste les.
  • Presentaties van lesgevers
  • Online lesvoorbereidingen

Te kennen soorten

Voor het examen moet je een aantal soorten kennen. Het leren herkennen van deze soorten is zelfstudie. De te kennen soorten van 2019 vind je hier. Deze lijst wijzigt weinig voor de volgende edities.

Info Veldoefening

 Iedereen die wil deelnemen aan het examen moet deze oefening maken en een voldoende halen op de oefening. Meer informatie over de veldoefening wordt gegeven tijdens de loop van de cursus. Het maken van de veldoefening kan op verschillende vaste locaties: de Gentse Bourgoyen, het Webbekombroek in Diest, de Liereman in Oud-Turnhout of in het Zoniënwoud te Groenendaal.

Voor te mogen deelnemen aan het examen moet de oefening ten laatste 1 maand voor het examen worden afgegeven.

De oefening zelf staat niet op punten. Wel wordt verwacht dat je een goede inspanning levert om ze zo goed mogelijk op te lossen. Indien dit niet het geval is krijg je een onvoldoende op de oefening en kan je niet deelnemen aan het examen.

Hieronder vind je een voorbeeld van de veldoefening van 2019.

Voor Gent, Bourgoyen:

Voor Groenendaal, Zoniënwoud, Hoeilaart

Voor Dienst, Webbekoms broek:

Info examenoefening sociale en communicatieve vaardigheden

Om te kunnen deelnemen aan het examen moet je naast de veldoefening ook een oefening maken voor sociale en communicatieve vaardigheden. Deze oefening maak je per twee, indien dit moeilijk is (bijvoorbeeld je studeert via zelfstudie) mag je ze ook alleen maken. Voor te mogen deelnemen aan het examen moet de oefening ten laatste 1 maand voor het examen worden afgegeven.

De oefening zelf staat zoals de veldoefening niet op punten. Wel wordt verwacht dat je een goede inspanning levert om ze zo goed mogelijk op te lossen. Indien dit niet het geval is krijg je een onvoldoende op de oefening en kan je niet deelnemen aan het examen.   

Hieronder vind je een voorbeeld van de communicatieoefening van de editie van 2019.

Examenoefening sociale en communicatieve vaardigheden in pdf