Betere relatie met omwonenden en de lokale overheid

Investeren in biodiversiteit op bedrijfsterreinen is voor bedrijven een uitgelezen manier om de relaties met de omwonenden en de lokale overheid aan te halen.

In het dichtbevolkte Nederland en Vlaanderen wonen heel wat mensen nabij bedrijventerreinen. Bedrijven veroorzaken dan ook soms overlast voor de omwonenden onder de vorm van onder meer lawaai, geur, licht, stof en visuele hinder. Voor bedrijven kan dit leiden tot vervelende situaties met klachten, gespannen relaties, problemen bij vergunningsaanvragen of zelfs rechtszaken. De nabijheid van bewoning brengt uitdagingen mee, maar houdt tegelijk ook kansen in.

Door te investeren in biodiversiteit kunnen bedrijven de overlast die ze genereren milderen. Bomen en struiken zuiveren de lucht en verminderen visuele hinder en overlast door stof, geur en lawaai. Fysisch is het effect van groen niet altijd beduidend, maar psychologisch speelt het wel zijn rol. Investeren in groen kan ook auto’s van de weg houden, want werknemers nemen minder snel de wagen als ze via een groene en veilige omgeving naar het werk kunnen.

De meeste bedrijventerreinen zijn plaatsen waar er enkel gewerkt wordt. De vergroening van bedrijventerreinen biedt heel wat kansen. Het is immers veel meer dan een manier om overlast te verminderen. Bedrijven kunnen de vergroening van hun terreinen gebruiken om een positief project met de buurt op te zetten. Zo kunnen bedrijven delen van hun terreinen openstellen voor het publiek en die ook zo inrichten dat dit medegebruik uitnodigt. Denk maar aan een gedeelde parking met een naburige wijk, een evenementenplein, een groene fiets- en wandelverbinding, speeltuigen in een groene bufferstrook, een voedselbosje met bessenstruiken en fruitbomen, een ecologische zwemvijver … Daarnaast kunnen bedrijven ook bijdragen aan de realisatie van de doelen uit een gemeentelijk groenplan, klimaatplan of adaptatieplan. Kortom, door te investeren in biodiversiteit kunnen bedrijven proactief bouwen aan een goede relatie met omwonenden en de lokale overheid. Dit betaalt zich terug in de vorm van een beter imago, meer begrip en betrokkenheid, een mogelijk vlottere vergunningsverlening en een hoop positieve energie.