Beheerdoelen vertalen naar opties (QD)

De voorbereiding van de verpleging in de kwalificeringsfase bestaat uit het scherpstellen van de doelstelling van de verpleging.
Deze zou minimum drie elementen moeten bevatten: behoud of verbetering van de stabiliteit van opstand, verhogen van het aandeel potentieel kwaliteitshout en de ontwikkeling van een standplaatsgebonden en weerbare boomsoortenmenging.
Deze doelen realiseer je door het aanduiden van opties. In de volgende fase, de dimensionering, kunnen deze opties uitgroeien tot de definitieve toekomstbomen.
 

De voorbereiding van de verpleging in de kwalificeringsfase begint met het scherpstellen van de doelstelling van de verpleging. Deze doelen realiseer je door het aanduiden van opties. In de volgende fase, de dimensioneringsfae, kunnen deze opties uitgroeien tot de definitieve toekomstbomen.

Ten slotte is het belangrijk om de zin of onzin van de verplegingsingrepen vast te stellen aan de hand van een steekproef. Hiervoor begin je best door in een representatieve strook tussen twee verplegingspaden het aantal opties en het aantal uit te voeren ingrepen te tellen. Beoordeel deze aantallen kritisch ten opzichte van de vooropgestelde beheerdoelen. Om kostenefficiënt te zijn, mag je uiteindelijk maximum 50 à 100 ingrepen per hectare en per doorgang uitvoeren. Moet je veel meer ingrijpen, moet de doelstelling van kwaliteitshoutproductie in het betreffende bestand herbekeken worden.

Heeft verpleging wel zin?

Ten slotte is het belangrijk om de zin of onzin van de verplegingsingrepen vast te stellen aan de hand van een steekproef. Tel hiervoor het aantal opties en het aantal uit te voeren ingrepen (bijvoorbeeld op 20 bij 20 vierkante meter). Om kostenefficiënt te zijn, mag je uiteindelijk maximum 50 à 100 ingrepen per hectare en per doorgang uitvoeren. Moet je veel meer ingrijpen, moet de doelstelling van productie van kwaliteitshout in het betreffende bestand herbekeken worden.