Bedrijfssoorten in het bosbeheer

Een bedrijfssoort bepaalt de oppervlakte- en tijdschaal van de bosverjonging, met andere woorden het is een antwoord op de vraag ‘Wanneer en op welke oppervlakte gaan we verjongen?’ In bovenstaande video worden de verschillende bedrijfssoorten op een rijtje gezet en besproken.