Basis beheersubsidie

De basis beheersubsidie is een jaarlijks terugkerend forfaitair bedrag afhankelijk van:

  • de oppervlakte en aard van natuurstreefbeelden dat je realiseert in je natuurbeheerplan
  • de PAS-relevantie van je terrein (of je gebied PAS-relevant is of niet hangt af van de hoeveelheid stikstof die neervalt op je terrein en kan je navragen bij ANB)

Onderstaande tabel toont de bedragen die horen bij de verschillende natuurstreefbeelden. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Deze bedragen zijn gebaseerd op de beheerinspanning die nodig is om het desbetreffende natuurstreefbeeld goed te beheren.

Natuurstreefbeeld Bedrag per jaar (in € per hectare) Bedrag per jaar (in € per hectare) indien PAS-relevant
1130 17 20
1140 16 18
1310/1330 - binnendijks 152 171
1310/1320/1330 - buitendijks 220 247
2110/2120 43 49
2130/2150/2170 430 483
2160 84 94
2190 1460 1643
2310/2330 539 607
3110/3160 53 60
3130/3140/3150 153 172
3260/3270 16 18
4010/7150 443 498
4030 447 503
5130 400 451
6120 656 738
6230 1013 1139
6410 2342 2635
6430 675 759
6510 1124 1264
7110 62 70
7140/7210 621 698
7230 2719 3059
8310 16 18
91D0/91E0/91F0 89 100
9110/9120 63 71
9130 98 110
9150 2738 3080
9160 134 150
2180 68 76
rbbppm 144  
rbbah 35  
rbbhc 1766  
rbbhf 748  
rbbzil 265  
rbbkam 304  
rbbmc 630  
rbbmr 285  
rbbms 621  
rbbsg/rbbsp 535  
rbbsm 396  
rbbso/rbbsf 130  
ae 79  
ah 25  
ao 57  
ap 39  
b* 261  
cp/cd/cm 225  
ha/hv 496  
hj 312  
hp*/hpr*/hr 129  
hu 1124  
mz/mc/mr/md 246  
so 76  
sz/ku 130  
Mozaïeklandschap type A: bestaat uit tenminste twee voor een natuurbeheerplan type 2 in aanmerking komende vegetaties 287  
Mozaïeklandschap type B: bestaat tenminste voor 40% uit de natuurstreefbeelden 2310, 2330, 4010, 7150, 4030, 6430, 7140 en rbbsg 361  
Mozaïeklandschap – type C: ten minste voor 40% bestaat uit natuurstreefbeelden 6120, 6210, 6230, 6410, 6510, rbbhc en rbbmc 470  
Onbeheerde climaxvegetatie 16