Bart Paesen over de rol die bedrijventerreinen kunnen vervullen voor biodiversiteit

Het heeft zin om op bedrijventerreinen te werken aan biodiversiteit. Je kan er heel mooie resultaten boeken. Om na te gaan wat een bedrijf precies kan betekenen, moeten we oog hebben voor zowel het terrein zelf als de omgeving.

Hoe ziet de omgeving van het bedrijventerrein er uit? Sluit het aan bij bosgebied, heide of andere natuur? Het bedrijventerrein kan ingericht worden, zodat het geen blokkade vormt voor de soorten die in de omgeving voorkomen en zodat deze soorten het bedrijventerrein kunnen gebruiken en zich dus vlotter kunnen verplaatsen.

Maar ook op het terrein zelf kunnen er kansen liggen. Dat kunnen soms kleine dingen zijn die maken dat een bepaalde soort er kan leven of niet, en die je dan kan versterken.