Echt melkviooltje

Viola lactea

Habitat: 

De enige groeiplaats van echt melkviooltje in Vlaanderen is gelegen op een perceel natte heide. De soort werd voor het eerst gevonden op een plagplek in een heideterrein waarvan het aspect bepaald wordt door bulten pijpenstrootje. Ze staat in een zone die beïnvloed wordt door kwel en waar ook beenbreek groeit (STIEPERAERE 1985). Nochtans wordt de soort in het buitenland vooral gevonden in eerder droge, goed gedraineerde heidemilieus (PRESTON et al. 2002). Andere bronnen vermelden dat de soort eveneens op vochtige heide groeit. Ze wordt er vooral gevonden op allerlei open plekken, zoals langs padranden en op plaatsen die door begrazing of cyclisch branden opengehouden worden. De soort kan slecht tegen concurrentie.