Witte engbloem

Vincetoxicum hirundinaria

Habitat: 

Witte engbloem is een soort van zomen, kapvlakten en struwelen op vochtige tot droge, voedselarme, kalkrijke bodems. Ze groeit vooral op zuidgerichte kalkhellingen.