Lathyruswikke

Vicia lathyroides

Habitat: 

Lathyruswikke is een soort van mosduinen en graslanden op droge, voedselarme, basische bodems. Ze groeit voornamelijk in mosduinvegetaties aan de kust, maar wordt ook regelmatig in het binnenland gevonden op kalkrijke opgespoten terreinen en op spoorwegterreinen.